Mission, Certifikater, Kvalitets- og miljøpolitik

Missionen er vores mål, og vore certifikater hjælper os med at nå målene

KENs mission

Vi vil være den foretrukne samarbejdspartner
gennem udvikling og markedsføring af innovative
hygiejneløsninger og services, indenfor sundheds og
fødevareområdet, som sikrer vores kunder de
højeste standarder indenfor driftssikkerhed,
funktionalitet, økonomi og miljø.

Certifikater

Vore maskiner opfylder alle relevante EU-direktiver som for eksempel Rådets Direktiv 93/42/EØF (Direktivet for medicinsk udstyr) og Rådets Direktiv 89/392/EØF (Maskindirektivet), og vort Forretningssystem er certificeret i henhold til EN ISO 9001:2015, EN ISO 13485:2016 samt EN ISO 14001:2015.

Vores desinficerende instrumentopvaskemaskiner og bækkenvaskere har produktcertifikater i henhold til Medicindirektivets artikel 11.3.a samt Annex II.

Kvalitets- og miljøpolitik

KEN HYGIENE SYSTEMS A/S udvikler og markedsfører innovative hygiejneløsninger og services til kunder inden for sundheds- og fødevareområdet.

Sikkerhed, kvalitet og miljø er væsentlige fokusområder hos KEN HYGIENE SYSTEMS A/S, og vi arbejder til stadighed med optimeringer og forbedringer i alle led af organisationen fra salg og udvikling over produktion, levering og service.

Ledelsen fastsætter og overvåger mål, og der igangsættes løbende projekter til:
- Optimering af produkternes kvalitet med fokus på bruger- og patientsikkerhed.
- Nedbringelse af virksomhedens miljøbelastning inden for processer, produkter og serviceydelser.

Prioriteringen af kvalitets- og miljøfremmende projekter har medarbejdere, kunder, miljø og lovgivning i fokus, og gennemføres under hensyntagen til teknologiske muligheder og godt købmandskab.

Certifikaternes gyldighedsområder

Kvalitets- og miljøcertifikaterne dækker vore aktiviteter i KEN HYGIENE SYSTEMS A/S, Brobyværk, KEN Sverige samt KEN AS i Norge.

Download KEN certifikater

RoHS Declaration of conformity

Systemcertifikater (kvalitet og miljø):

ISO 9001
ISO 13485
    ISO 14001

Produktcertifikater IWD (instrumentopvaskemaskiner):

CWD 5000:            
           

Produktcertifikater BWD (bækkenvaskere):

Øvrige certifikater:

Certifikat vedr. køleanlæg
Certifikat vedr. kedelanlæg